ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ

T – stav s.r.o. stavební firma se od svého založení na sklonku roku 1991 zabývá dodávkami staveb pozemního stavitelství. Mimo novostaveb pro různé účely (občanská a průmyslová výstavba) provádí firma také opravy a kompletní rekonstrukce budov, zateplování budov, provádí střešní nádstavby a půdní vestavby ze sádrokartonových konstrukcí.

V několika posledních letech se začala firma zabývat i budováním různých dopravních komunikací, komunikací pro pěší, různých zpevněných a odstavných ploch a v neposlední řadě i inženýrských sítí. V současné době se z větší části zabýváme výstavbou a rekonstrukcí energetických zařízení včetně všech souvisejících prací.

V polovině roku 2009 společnost T-stav s.r.o. zavedla a používá systém managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009.